Alvar Strand

  • Art: Abborre
  • Fångstdatum: 2019-07-11
  • Fångstplats: Snedskär, Arkösund
  • Fångstmetod: Spinnfiske
  • Ort: Solna

  • Art: Storspigg
  • Fångstdatum: 2019-07-14
  • Fångstplats: Stugviken, Stora Ålö
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Solna


Annonser