Alfred Löfgren

  • Art: Abborre
  • Fångstdatum: 2017-06-15
  • Fångstplats: Dalälven
  • Fångstmetod: Trolling
  • Ort: Borlänge

  • Art: Röding
  • Fångstdatum: 2017-06-03
  • Fångstplats: Liten skogstjärn i Särna
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Borlänge

AKTUELLT

Annonser