Alexander Hellberg

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-14
 • Fångstplats: Ijungeln
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-06-14
 • Fångstplats: Voxnan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2016-06-14
 • Fångstplats: Stugsundskajen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2016-06-14
 • Fångstplats: Ijungeln
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: löja
 • Fångstdatum: 2016-06-15
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2016-06-14
 • Fångstplats: Södra Agntjärn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-06-22
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2016-06-18
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-19
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-06-18
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-18
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-06-22
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-06-22
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2016-06-22
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-06-23
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2016-06-23
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: Henån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2016-06-29
 • Fångstplats: Bäck i Bollnäs
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-07-03
 • Fångstplats: Älgnäs
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2016-07-05
 • Fångstplats: Skärså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-07-05
 • Fångstplats: Skärså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2016-07-06
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-07-12
 • Fångstplats: Vågen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-07-16
 • Fångstplats: Herten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2016-07-16
 • Fångstplats: Herten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2016-07-16
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2016-07-30
 • Fångstplats: Ijungen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Lake
 • Fångstdatum: 2016-08-05
 • Fångstplats: Torrön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: Torrön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2016-08-06
 • Fångstplats: Gånälven Torrön
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2016-08-28
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bollnäs

AKTUELLT

Annonser