Alexander Hellberg

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2013-06-20
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2013-06-20
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2013-06-19
 • Fångstplats: Braxenbobäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2013-06-24
 • Fångstplats: Voxnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-24
 • Fångstplats: Voxnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2013-06-24
 • Fångstplats: Voxnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-06-25
 • Fångstplats: Herten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-25
 • Fångstplats: Herten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2013-06-25
 • Fångstplats: Herten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2013-07-01
 • Fångstplats: Braxenbobäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2013-07-08
 • Fångstplats: Hängsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2013-07-08
 • Fångstplats: Hängsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2013-07-16
 • Fångstplats: Voxnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2013-07-20
 • Fångstplats: Fjällmyrtjärn, Rengsjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2013-07-29
 • Fångstplats: Torrön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Lake
 • Fångstdatum: 2013-07-30
 • Fångstplats: Torrön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Insjööring
 • Fångstdatum: 2013-07-31
 • Fångstplats: Torrön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2013-08-05
 • Fångstplats: Skärså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

AKTUELLT

Annonser