Albin Lindh

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: Storuman
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Bäckmyrbäcken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Storuman, vid bryggan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-07-14
 • Fångstplats: Öre älven, Agnäs
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2013-07-16
 • Fångstplats: Flottningsdammen, Örträsk
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2013-07-21
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

AKTUELLT

Annonser