Adrian Dahlin

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-09-06
 • Fångstplats: Indalsälven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Hemlig sjö i norrland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-06-13
 • Fångstplats: Lögdösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-06-17
 • Fångstplats: Vivstavarvstjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2019-06-15
 • Fångstplats: Askertjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2019-06-15
 • Fångstplats: Askertjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2019-06-26
 • Fångstplats: Tynderösundet
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-06-26
 • Fångstplats: Tynderösundet
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sörberge

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2019-07-18
 • Fångstplats: Lapptjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sörberge

Dela artikeln via e-post


Annonser