Aaron Hjelm Söderlund

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2018-07-08
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-07-08
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Korsheden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2018-06-21
 • Fångstplats: Flaten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-07-13
 • Fångstplats: Korsheden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2018-08-15
 • Fångstplats: Borgafjäll
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2018-08-13
 • Fångstplats: Borgafjäll
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Söderbärke


Annonser