Aaron Hjelm Söderlund

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-08
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-23
 • Fångstplats: Bryggan i Sörbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-23
 • Fångstplats: Bryggan i Sörbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-23
 • Fångstplats: Bryggan i Sörbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-07-09
 • Fångstplats: Borga
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2017-07-09
 • Fångstplats: Borga
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-07-19
 • Fångstplats: Kårehamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-08-03
 • Fångstplats: Korsheden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Söderbärke


Annonser