Wilmer Ingrids

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Enviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Falun

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Enviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Falun

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Enviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Falun

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-06-06
 • Fångstplats: Enviken
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Falun

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2016-06-10
 • Fångstplats: Enviken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Falun

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-06-12
 • Fångstplats: Linghed
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Falun

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-07-27
 • Fångstplats: Uddevalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Falun

AKTUELLT

Annonser