Vilma Örnskov

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Haspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Vimma
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Groplöja
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-06-08
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2017-06-08
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Tjuvahålan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Pirål
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Randig sjökock
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Mölndal

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Damm Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mölndal

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-06-25
 • Fångstplats: Norra långevattnet
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Mölndal

0 kommentarer

AKTUELLT

Annonser