Viggo Lundin

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-03
 • Fångstplats: Örlen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Tibro

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-04
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2018-06-14
 • Fångstplats: Tibrobäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2018-06-15
 • Fångstplats: Tibrobäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-06-11
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Tibro

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2018-06-16
 • Fångstplats: Örlen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-06-16
 • Fångstplats: Örlen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: Örlen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Tibro

AKTUELLT

Annonser