Rasmus Holl

 • Art: Stensnyltra
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2016-06-06
 • Fångstplats: Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2016-06-16
 • Fångstplats: Tännån
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Kullavik

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-06-16
 • Fångstplats: Tännån
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Kullavik

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2016-07-07
 • Fångstplats: Vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kullavik

AKTUELLT

Annonser