Pelle Hjelm

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2018-06-08
 • Fångstplats: Havetshus brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Damm i Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Randig sjökock
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Rotemyr (lysekil)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Rotemyr (lysekil)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2018-06-01
 • Fångstplats: Rotemyr (lysekil)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Kornökalv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Kornökalv
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Kornökalv
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Humlesäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Humlesäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Kornökalv
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Humlesäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Valboholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sjustrålig smötbult
 • Fångstdatum: 2018-06-03
 • Fångstplats: Bastevik (Lysekil)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Havetshus brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2018-06-09
 • Fångstplats: Damm i Brastad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-23
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

AKTUELLT

Annonser