Mille Carlström

  • Art: Abborre
  • Fångstdatum: 2017-06-01
  • Fångstplats: Liten å, Ale kommun
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Mört
  • Fångstdatum: 2017-06-01
  • Fångstplats: Liten å, Ale kommun
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Sutare
  • Fångstdatum: 2017-06-01
  • Fångstplats: Hultasjön
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Karp
  • Fångstdatum: 2017-06-12
  • Fångstplats: Göteborg
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Stäm
  • Fångstdatum: 2017-06-14
  • Fångstplats: Aspen
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Benlöja
  • Fångstdatum: 2017-06-14
  • Fångstplats: Aspen
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Stensnultra
  • Fångstdatum: 2017-06-18
  • Fångstplats: Marstrand
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Vitling
  • Fångstdatum: 2017-06-18
  • Fångstplats: Marstrand
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Torsk
  • Fångstdatum: 2017-06-18
  • Fångstplats: Marstrand
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Svart smörbult
  • Fångstdatum: 2017-06-18
  • Fångstplats: Marstrand
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Berggylta
  • Fångstdatum: 2017-06-18
  • Fångstplats: Marstrand
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Elritsa
  • Fångstdatum: 2017-06-24
  • Fångstplats: Kroksjön
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Öring
  • Fångstdatum: 2017-06-30
  • Fångstplats: Ale kommun
  • Fångstmetod: Spinnfiske
  • Ort: Gråbo

  • Art: Sarv
  • Fångstdatum: 2017-07-01
  • Fångstplats: Sagsjön
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Braxen
  • Fångstdatum: 2017-07-01
  • Fångstplats: Vällsjön
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Storspigg
  • Fångstdatum: 2017-07-13
  • Fångstplats: Gnisvärd
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Blågylta
  • Fångstdatum: 2017-07-24
  • Fångstplats: Skalhamn
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Grässnultra
  • Fångstdatum: 2017-07-24
  • Fångstplats: Skalhamn
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Skärsnultra
  • Fångstdatum: 2017-07-24
  • Fångstplats: Skalhamn
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Makrill
  • Fångstdatum: 2017-07-24
  • Fångstplats: Skalhamn
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Gråsej
  • Fångstdatum: 2017-07-25
  • Fångstplats: N.grundsund
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Gös
  • Fångstdatum: 2017-07-26
  • Fångstplats: Mjörn
  • Fångstmetod: Vertikalfiske
  • Ort: Gråbo

  • Art: Gädda
  • Fångstdatum: 2017-07-27
  • Fångstplats: Mjörn
  • Fångstmetod: Vertikalfiske
  • Ort: Gråbo

  • Art: Björkna
  • Fångstdatum: 2017-07-29
  • Fångstplats: Vallgraven
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Svartmunnad smörbult
  • Fångstdatum: 2017-07-29
  • Fångstplats: Vallgraven
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Id
  • Fångstdatum: 2017-07-29
  • Fångstplats: Vallgraven
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Småspigg
  • Fångstdatum: 2017-08-06
  • Fångstplats: Lerum
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

  • Art: Ruda
  • Fångstdatum: 2017-08-12
  • Fångstplats: Göteborg
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Gråbo

AKTUELLT

Annonser