Loa Lanner

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Ön, Limhamn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bråån

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Bråån

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Snogeholmssjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Bråån

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Bråån

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Lillsjön, Småland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bråån

0 kommentarer

AKTUELLT

Annonser