Kelvin Hylén

 • Art: Tångsnälla
 • Fångstdatum: 2018-06-04
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sjustrålig Smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-04
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Delsjöbäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

AKTUELLT

Annonser