Henric Rudholm

 • Längd: 109 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-29
 • Fångstplats: Bureå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-29
 • Fångstplats: Bureå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-13
 • Fångstplats: Skellefteå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-25
 • Fångstplats: Skellefteå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skelleftebukten
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 119 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-06
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-08
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-08
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 122 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-22
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 115 cm
 • Fångstdatum: 2016-09-30
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 121 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-04
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-02
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-30
 • Fångstplats: Skelleftebukten
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-12-30
 • Fångstplats: Norrland
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-12-23
 • Fångstplats: Skellefteå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-12-23
 • Fångstplats: Skellefteå älvens vattensystem
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Henric Rudholm
 • Ort: Ursviken

AKTUELLT

Annonser