Gustav Yxell

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-07
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-07
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Steninge

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-09
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2018-06-18
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-19
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-23
 • Fångstplats: Privat damm, Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Bäck i skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Å i skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Simrishamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Steninge

AKTUELLT

Annonser