Gustav Nyström

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda Brygga / Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tejstefisk
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Mullsjön, mullsjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-19
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-20
 • Fångstplats: Kungsbackaån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Mullsjön, mullsjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

0 kommentarer

AKTUELLT

Annonser