Gry Ottosson

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-08-18
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-08-19
 • Fångstplats: Nossan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-08-19
 • Fångstplats: Nossan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-08-19
 • Fångstplats: Nossan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

AKTUELLT

Annonser